Zimmermann Romanowski Moksa Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria

Zimmermann Romanowski Moksa Radcowie Prawni Spółka Partnerska już od 2000 roku skutecznie i lojalnie wspiera swoich klientów.

 

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, koncentrując się w szczególności na obsłudze przedsiębiorców działających w branży farmaceutycznej. Od wielu lat, jako podmiot od początku swego istnienia związany z Sopotem, kancelaria z satysfakcją i sukcesami wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem także wielu przedsiębiorców lokalnych.

 

Kancelaria została założona przez radcę prawnego Rafała Zimmermanna i radcę prawnego Marcina Romanowskiego. Od 2005 roku jej wspólnikiem jest także radca prawny Piotr Moksa.

 

Obecnie zespół Kancelarii tworzą wspomniani powyżej partnerzy, radca prawny Sebastian Taczkowski, aplikant radcowski Wiktor Byczkowski, prawnik Marta Skibicka – Deja oraz grupa asystentów.

 

Kancelaria jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy.

(c) Zimmermann Romanowski Moksa Radcowie Prawni Spółka Partnerska || Realizacja : MCS Group